↑ Powrót do Szkolenia otwarte

Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ  INTERNET PLANET

I.    Organizator
1.    Szkolenia organizuje Firma Internet Planet Ewa Chojecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 29B, 02-737 Warszawa,  wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 513861, REGON 142523239, NIP 5221243614 zwana dalej Organizatorem

II.   Zgłoszenie uczestnictwa

1.    Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronach z ogłoszeniami szkoleń w witrynie internet-planet.v-1.pl lub mailowo na adres szkolenia@internet-planet.v-1.pl podając nazwę, datę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.
2.   Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu uczestnictwa oraz Polityki Prywatności.
3.    Organizator skontaktuje się z osobą zgłaszająca się na szkolenie w ciągu 24h od przyjęcia zgłoszenia.
4.    Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zapisaniem się na szkolenie.

III.    Opłaty za szkolenia
1.    Aktualne ceny zawsze podane są na stronach dotyczących poszczególnych szkoleń.  Organizator ma prawo do stosowania indywidualnych rabatów.
2.    Organizator pobiera opłaty za szkolenie z góry. Opłata za szkolenie powinna być dokonana najpóźniej 7 dni po zgłoszeniu uczestnictwa za pomocą przelewu na rachunek bankowy Organizatora wraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz daty szkolenia. Tylko opłacone uczestnictwo uważa się za w pełni zarezerwowane.
4.    Dane do przelewu: Internet Planet Ewa Chojecka, numer rachunku: 52 1140 2004 0000 3602 7018 1963

IV.    Fakturowanie
1.    Wysłanie zgłoszenia upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
2.    Faktura VAT zostanie wystawiona przez organizatora w terminie 7 dni od daty realizacji usługi (terminu szkolenia). Jeżeli uczestnik życzy sobie otrzymać fakturę wcześniej (po opłaceniu szkolenia) prosimy zgłosić to mailowo na adres szkolenia@internet-planet.v-1.pl
3.    Faktura zostanie wystawiona w formacie PDF i przesłana mailowo na adres podany w zgłoszeniu.

V.    Odwołanie szkolenia
1.    Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie odbyło się w wyznaczonym miejscu i terminie, jednakże zachowuje prawo do odwołania szkolenia nawet na 1 dzień przed dniem szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych nagłych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu. Szkolenie może być odwołane za pomocą poczty elektronicznej lub informacji telefonicznej. Jeżeli szkolenie zostaje odwołane Uczestnik otrzymuje pełny zwrot wniesionej ceny szkolenia lub zostaje przepisany na następny termin szkolenia (decyzja Uczestnika).

VI.    Rezygnacja ze szkolenia przez Uczestnika
1.    Rezygnacja ze szkolenia może nastąpić przed wpłatą zaliczki. Po wpłacie zaliczki czyli w momencie rezerwacji miejsca odwołanie uczestnictwa nie jest możliwe.
2.    W przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu przez osobę zgłoszoną Uczestnik może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w szkoleniu z jego ramienia.
3.    W przypadku zdarzeń losowych i innych niespodziewanych wypadków istnieje możliwość przeniesienia uczestnictwa na inny termin. Każdy z takich przypadków powinien być indywidualnie ustalony z Organizatorem

VII.    Dane osobowe
1.    Wysłanie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
2.    Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
3.    Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia oraz na przesyłanie im informacji handlowych. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły:

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Internet Planet Ewa Chojecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 29B, 02-737 Warszawa,  wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 513861, REGON 142523239, NIP 5221243614, w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”

- „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Internet Planet Ewa Chojecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 29B, 02-737 Warszawa,  wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 513861, REGON 142523239, NIP 5221243614″

VIII.    Reklamacje
1.    Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia drogą e-mailową.
2.    Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w tym terminie odpowiedzieć na nią drogą e-mailową.

IX.    Odpowiedzialność
1.    Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem lub w sposób źle zrozumiany.

X.    Kupony AdWords
1.    Uczestnicy niektórych szkoleń otrzymują dodatkowo kupony Google Adwords. Osoby otrzymujące kupon obowiązują Warunki wykorzystania kuponów Adwords.

Polityka prywatności

Wprowadzenie W trosce o użytkowników serwisu internet-planet.v-1.pl oraz klientów Internet Planet przygotowaliśmy politykę prywatności, która wyjaśnia zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych Administratorem gromadzonych danych osobowych jest firma Internet Planet Ewa Chojecka z siedzibą w Warszawie, ul Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 513861, numer Regon 142523239, …

Czytaj więcej »