↑ Powrót do Regulamin szkoleń

Polityka prywatności

Wprowadzenie
W trosce o użytkowników serwisu internet-planet.v-1.pl oraz klientów Internet Planet przygotowaliśmy politykę prywatności, która wyjaśnia zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych
Administratorem gromadzonych danych osobowych jest firma Internet Planet Ewa Chojecka z siedzibą w Warszawie, ul Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 513861, numer Regon 142523239, zwana w dalszej części Internet Planet.

Zbieranie danych o użytkownikach
Prosimy Cię o podanie danych osobowych w następujących przypadkach:
- rejestracji na szkolenie
- zapisanie się na newsletter
- zamówienie materiałów szkoleniowych
- zamówienie innych usług z oferty Internet Planet
Dane zbierane są również wtedy gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza ze strony internetowej lub poczty e-mail.
Dane osobowe, które są gromadzone ograniczają się do: imienia i nazwiska, e-maila oraz numeru telefonu. Staramy się zbierać tylko i wyłącznie najpotrzebniejsze dane osobowe, które umożliwia nam sprawny i szybki kontakt.

Kontakt z użytkownikami
Firma Internet Planet zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu internet-planet.v-1.pl, usług i produktów firmy Internet Planet (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka wiąże się ze współpracą Internet Planet z partnerami biznesowymi.

 

Oświadczenia

Użytkownicy serwisu www.internet.pl wyrażają dobrowolne zgody o następującym brzmieniu:

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Internet Planet Ewa Chojecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 29B, 02-737 Warszawa,  wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 513861, REGON 142523239, NIP 5221243614, w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”

- „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Internet Planet Ewa Chojecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 29B, 02-737 Warszawa,  wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 513861, REGON 142523239, NIP 5221243614″

 

Wykorzystanie danych
Szanujemy Twoją prywatność. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali ani udostępniali danych o Tobie osobom trzecim.

Informacja o zmianie danych
Użytkownik, który pozostawił swoje dane osobowe w serwisie internet-planet.v-1.pl ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania bądź usunięcia.
Zmiana lub usunięcie danych może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości na email info@internet-planet.v-1.pl. Każdą informację z prośbą o usunięcie lub modyfikację danych potwierdzimy emailem zwrotnym. W przypadku braku potwierdzenia emailem prosimy o kontakt telefoniczny.

Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zamiany powyższej polityki prywatności, w całości lub części poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązuje ona w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie.

Postanowienia końcowe
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności nie korzystaj proszę z usług Internet Planet.

x Inne